СЕСИЯ ФЕВРУАРИ-МАРТ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЗАДОЧНИЦИ,

Учебните занятия(очни) през сесия февруари -март 2014г. ще започнат от 10.02.2014г.(понеделник) от 14.30 часа, съгласно график на учебните занятия през учебната 2013/2014 година.