ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8бСвободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.11.10.2018г.
8вСвободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Монтьор на ССТ, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.11.10.2018г.

Може да се запознаете със информация за свободните места в паралелките в училището: ТУК.