РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 02.12.2021 Г. ДО 15.12.2021 Г.

 

ГРАФИК

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА

ОТ 02.12.2021 Г. ДО 15.12.2021 Г.

 

 

Начин на обучениеПериод

от 02.12 – 08.12.2021 г.

Период

от 09.12 – 15.12.2021 г.

Обучение в ОРЕСІХ а, ІХ б, ІХ в,

ХІ а, ХІ б, ХІ в,

ХІІ а, ХІІ б, ХІІ в

VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, VІІІ г,

Х а, Х б, Х в, Х г, Х д

Присъствено обучениеVІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, VІІІ г,

Х а, Х б, Х в, Х г, Х д

ІХ а, ІХ б, ІХ в,

ХІ а, ХІ б, ХІ в,

ХІІ а, ХІІ б, ХІІ в