ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Родителите на гимназистите ни се запознаха с функциите на Обществения съвет

Всички учители, които са класни ръководители в училището ни, се срещнаха отново с родителите на възпитаниците си в рамките на един месец. Този път те разясниха правата, функциите и задълженията на Обществения съвет, който според Закона за предучилищното и училищното образование ще има важна роля в управлението на гимназията ни. След това родителите на учениците от всеки клас избраха помежду си двама, които ще ги представляват на общо събрание. На него ще бъдат избрани родителите на ученици от ПГСС „Васил Левски“, които ще са членове на Обществения съвет на училището. Събранието ще е в края на месец ноември.

Класните ръководители идползваха момента, за да представят обективна информация на родителите за присъствието на децата им в часовете и за резултатите от работата на младежите в училище.

Изготвили статията -Е. Радев, Т. Пенев, Г. Желязков-ученици на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай