ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Разписание на автобусите за учебната 2020/2021 година

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 
№ по ред

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ТРЪГВА ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

ТРЪГВА ОТ ПГСС

„В. ЛЕВСКИ” ПЪРВОМАЙ

СУТРИНОБЕД
1БУКОВО,

ПРАВОСЛАВЕН

БЯЛА РЕКА

6:45ч.от центъра,

7:10

7:20

15:30 ч:
2ИСКРА,

БРЯГОВО

7:15ч. от центъра

7:25ч.

15:30 ч:
3КАРАДЖАЛОВО7:10ч. от центъра15:30 ч:
4ДЪЛБОК ИЗВОР,

ПОРОЙНА

 7:10ч. от центъра

  7:15ч.

15:30 ч:
5ВИНИЦА 7:10ч. от центъра15:30 ч:
6КРУШЕВО,

ГРАДИНА

 7:10ч. от центъра15:30 ч:
7КВ: ДЕБЪР 7:30ч. от центъра15:30 ч:
8СКОБЕЛЕВО  7:00 от магазина

  „Мандрата“

15:30 ч: