НОВО!!! ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА

ПГСС "Васил Левски" град Първомай 

ОБЯВЯВА

Обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на газьол

за отопление и дизелово гориво за нуждите на Професионална гимназия по селско стопанство"Васил Левски"

гр. Първомай.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ИНФОРМАЦИЯ НАТИСНЕТЕ ТУК