Поръчка с ИД в АОП 20180921-03092-018 – ПРЕКРАТЕНА

„Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр. Първомай за учебната 2018/2019г.

Дата на създаване на страницата(преписката) : 28.09.2018г.

ДокументДата на публикуване на документа
Решение за откриване на процедура28.09.2018 г.
Обявление за поръчка28.09.2018 г.
Документация: 

I –1.Заглавна и съдаржание

2.Технически спецификации;

 II – Образци на документи;

 IIIУказания за подготовка на образците на документи;

 IV – Проект на договор;

 V – Указания, необходими за подготовка на офертите

28.09.2018 г.
Протокол 119.11.2018г.
Съобщение19.11.2018г.
Протокол 2 26.11.2018г.
Доклад 26.11.2018г.
Решение 26.11.2018г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ26.02.2019г -15.00
Обявление за прекратяване в АОП26.02.2019г.-16.00