ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА-2018

1.Предварителни обявления:

2. Публични покани:

3.Становища от АОП:

4.Обяви за обществени поръчки:

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
       Предмет на поръчкатаДата на създаване на страницата
 20180921-03092-0018 „Извършване на специализиран превоз наученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр. Първомай за учебната 2018/2019г.28.09.2018г.

 

 

 

 

 

 

 

5.Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата

9081141

Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай –ПРЕКРАТЕНА25.09.2018г.