ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА -2016

 1. Предварителни обявления:

 2. Публични покани:

  ID на поканата в РОП (идентификационен номер)
  Предмет на публичната покана
  Дата на създаване на страницата
      
      
     
     

  Обяви за обществени поръчки на стойност

 3. Обществени поръчки:

 4. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: