ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Новини за събитие

2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА

КЛУБ“МЛАД КИНОЛОГ“ С РЪКОВОДИТЕЛ ВЕНЕТА КИЧУКОВА

В изпълнение на Проект”Твоят час” през 2016 г. , с подкрепата на директора на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и с неоценимото съдействие на РУО-Пловдив на 27 ноември 2016г. момчетата и момичетата от  клуба се включиха активно в провеждането на „Купа Тракия“ – Състезанието е за порода кучета при работни изпитания – BH, IPO-1, IPO-2, IPO-3 и IPO-FH, което се проведе в Асеновград , Комплекс 40-те извора!,

Учениците бяха много доволни от своето участие в събитието.Те споделиха, че с участието си в клуб“Млад кинолог“могат да изучават кинологията, да се учат  на толерантност, хуманно отношение и възпитание при отглеждането на домашните си любимци.Така те се запознават  със света на „Най-добрият приятел на човека”.

В помощ на младите кинолози от клуба са учители и лектори, както хендлери, така и международни киноложки съдии от БРФК, Киноложко дружество Първомай, Пловдивски киноложко дружество, Международен киноложки и развлекателен център „Марица” – Димитровград”  /CYNOLOGY CENTRE/, които безвъзмездно предават своите знания и умения на нашите възпитаници.

Статия за събитието може да видите на сайта на Киноложко дружество гр. Първомай-ТУК.

%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1 %d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3 %d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1 %d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-3 %d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-2 %d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-2 %d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3-1


%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%811%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%8f%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%8111

ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ!  

На 03.11.2016г.(четвъртък) започнаха занятия 3 от общо 6 групи от ученици за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците в ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай по проект „Твоят час”.

С приоритет за  преодоляване на обучителните затруднения по  Български език и литература при провеждане на Държавните зрелостни изпити за учениците от ХІІ клас, групите на госпожа Атанаска Петрова и госпожа Елеонора Въцова, дадоха успешен старт на изпълнение на целите на проект „Твоят час”. Учениците сами успяха да се уверят, че не е лошо да си в час, особено,когато темата му е избрана от самия теб.

img_20161104_111036

С мисия „ Да не се отчайваме,когато не можем свободно да общуваме”, започна и третата група за преодоляване на обучителни затруднения по Гражданско образование.

С подкрепата на Училищният съвет за обществен мониторинг „Твоят час”, учениците от училището след изявено желание и с помощта на своите ръководители, сами откриха необходимостта от това да градят своя социална среда и общуването в нея да е леко и приятно,като на игра.

С началото на занятията на Клуб”Мисия Аз” започва едни нов етап на самоопределяне и насоченост на желанията и стремежите на учениците от гимназията,а също така и  нова възможност за подобряване на общуването  родител-ученик –училищна среда – учител.Педагогическият съветник на училището – Радосвета Казакова с желание,компетентност и много внимание изясни на учениците от групата,че чрез постигане на добро общуване и спазването на моралните и обществени етични норми в живота се постига едно високо ниво на човешко отношение и стремеж към по-добро.


Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%8219

ПГСС-Първомай -Обобщаване на Анкетно проучване сред учениците и предлаганите,одобрени дейности, брой групи по проекта „Твоят час“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Твоят час“ и съгласно приетият в ПГСС „Васил Левски“ град Първомай, Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности, класни ръководители на учениците, предложени ръководители на групите и председателя на съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ се събраха, подреждаха и обобщаваха информацията за анкетираните ученици,желанията за участие ,обобщаването на броя в групите и дали дейностите отговарят на желанията на потребностите на учениците. ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДОБРЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” І. Дейности за преодоляване на обучетелни трудности :

1.Математика плюс- Ширин Неджиб 2.Да издържим успешно ДЗИ – Български език и литература-Елеонора Въцова 3.Български език и литература-Атанаска Петрова 4.Клуб „Мисия Аз“-Радосвета Казакова 5.Математиката и аз – Здравка Манолова 6.Курс за преодоляване на обучителни трудности по Български език и литература-Жанета Стоянова

ІІ.Дейности по интереси:

1.Клуб „Млад кинолог“-Венета Кичукова 2.Мултимедия-Мая Калинова 3. Млад икономист- Мария Петкова 4.Клуб „Млад предприемач“-Венета Кичукова 5.Клуб „Хочу знать“-Свитлана Николова 6.Генезис-Николина Атанасова 7.В света на техниката-Антоанета Чешмеджиева 8.Спортен свят – Павлина Иванова.   

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ СЪВЕТА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” Съветът реши,че най-актуално може да се използва Образователеният сайт “Уча.се” (www.ucha.se). Заявяването на Абонамент за една година за достъп до всички онлайн обучителни ресурси,ще става само при желание от страна на ръководителите на групите .
На снимката: Изпълнение на дейности