Erasmus +

През настоящата година проект за обучение на ученици в реална работна среда в Европейския съюз на  ПГСС“ Васил Левски“ беше одобрен и утвърден за финансиране по Erasmus +.

Запознаване с платформата за одобрения проект по Erasmus +-  Project Card

Ученици, изучаващи професии и специалности  в училището ще заминат на професионално обучение с практическа насоченост за  Италия и Португалия. Там те ще се запознаят, обучават и работят в развити стопанства.