Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Платформа за проект „Образование за утрешния ден“ – https://oud.mon.bg/   

ПГСС “ Васил Левски“ участва по проект „Образование за утрешния ден“ по Дейност 6, Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности.

 

За учебната

 2022/2023

Създадена е една група „Информатиците“ с ръководител – старши учител Мая Калинова. Групата е от 20 ученика от VIII клас.

Публични изяви на клуб „Информатиците“

Изява 1 

Статия в ученическия вестник: тук

 

Изява 2 

 Статия в ученическия вестник – тук

За учебната

 2021/2022

Създадена е една група „Дигитален свят“ с ръководител – старши учител Мая Калинова.

Публични изяви на клуб „Дигитален свят“

Изява 1 

Статия в ученическия вестник: тук

и на нашата фейсбук страница : виж 

статия в местния новинарски сайт Първомай.нет: тук

 

Изява 2 

 Статия в ученическия вестник – тук

и на нашата фейсбук страница : виж 

За учебната

 2020/2021

Създадена е една група „Умения за бъдещето“ с ръководител – старши учител Мая Калинова.

Публични изяви на клуб “ Умения за бъдещето“

Изява 1 – 25.01.2021

Статия в ученическия вестник: тук

и на нашата фейсбук страница : виж 

Изява 2 

 Статия в ученическия вестник – тук

„Хип хоп“

„Котка и мишка“

„Познай числото“

За учебната

 2020/2021

Създадена е една група „Умения за бъдещето“ с ръководител – старши учител Мая Калинова.

Публични изяви на клуб “ Умения за бъдещето“

Изява 1 – 25.01.2021

Статия в ученическия вестник: тук

и на нашата фейсбук страница : виж 

Изява 2 

 Статия в ученическия вестник – тук

„Хип хоп“

„Котка и мишка“

„Познай числото“

за учебната 

2019/2020

Създадена е една група „Дигитални умения“ с ръководител – старши учител Мая Калинова. 

Публични изяви на клуб “ Дигитални умения“

Изява 1

Статия в ученическия вестник

https://studentsstandart.wordpress.com/2020/03/02/%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/

Връзка към клип със снимки от изява 1, качен на 02.03.2020 г. във фейсбук – страницата на ПГСС „Васил Левски“

https://www.facebook.com/pgss.prm/videos/865885363927954/

 

Изява 2

Статия в ученическия вестник на ПГСС „Васил Левски“ 

https://studentsstandart.wordpress.com/2020/04/21/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2/

Връзка към клип от изява 2, качен на 21.04.2020 г. във фейсбук – страницата на ПГСС  „Васил Левски“

https://www.facebook.com/pgss.prm/videos/2643504359252773/