Занимания по интереси на ПГСС „Васил Левски“ в платформата class.mon.bg

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

в рамките на кампания за национално финансиране на

Министерството на образованието и науката

за 2019 – 2020 г.

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПРОЕКТА

https://class.mon.bg/

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

   Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

ПРЕДЛАГАНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

 ПГСС Васил Левски

в рамките на кампания за национално финансиране на

Министерството на образованието и науката

за 2019 – 2020 г.

ГрупаНаправлениеПодобластРъководител
1

 

Клуб „Математика“МатематикаМатематическо моделиранеШирин  Неджиб
2Клуб“ Майсторилница“Изкуства и култураПриложни изкустваМария  Банялиева
3Клуб “ Млад предприемач“ТехнологииПредприемачествоМария Петкова Петкова
4Клуб „Млад Еколог“Природни наукиОколна средаДияна Сулева
5Клуб “ В света на информационните технологии“Дигитална креативностДигиталните уменияМария  Кръстева
6Клуб “ Вокална група“Изкуства и култураСценични и танцови изкустваДобромира Маркули

Добавете тук текста на заглавието