СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ


Свободни места за ученици към 29.03.2019Г. на 2018-2019 учебна година.

С прием след завършено основно образование – VІІ клас

КЛАСПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТЧУЖД ЕЗИКБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
VІІІИкономист, Земеделско стопанствоРИЧЕ – Английски език1
VІІІАгроеколог, АгроекологияНИНРИЧЕ – Руски език2
VІІІМССТ, Механизация на ССНИНРИЧЕ – Руски език3
ІХАгроеколог, АгроекологияНИНРИЧЕ – Руски език11
ІХМонтьор на ССТ, Механизация на ССНИНРИЧЕ – Руски език8

Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас

КЛАСПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТЧУЖД ЕЗИКБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
ХбАгроеколог, АгроекологияІ ЧЕ – Руски език5
ХІ бАгроеколог, АгроекологияІ ЧЕ – Руски език8
Х вТехник на ССТ, Механизация на ССІЧЕ – Руски език6
ХІвТехник на ССТ, Механизация на ССІЧЕ – Руски език12

Подаване на документи – на адреса на училището.


С прием след завършен- VІІ клас

КЛАСПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТЧУЖД ЕЗИКБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
ХИкономист, Земеделско стопанствоИнтензивно изучаван ІЧЕ – Английски език10
ХІИкономист, Земеделско стопанствоИнтензивно изучаван ІЧЕ – Английски език13

Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас

КЛАСПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТЧУЖД ЕЗИКБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
ХбАгроеколог, АгроекологияІ ЧЕ – Руски език5
ХІ бАгроеколог, АгроекологияІ ЧЕ – Руски език8
Х вТехник на ССТ, Механизация на ССІЧЕ – Руски език6
ХІвТехник на ССТ, Механизация на ССІЧЕ – Руски език12

Свободни места за ученици към началото на Втори учебен срок на 2018-2019 учебна година.

С прием след завършено основно образование – VІІ клас

КЛАСПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТЧУЖД ЕЗИКБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
VІІІИкономист, Земеделско стопанствоРИЧЕ – Английски език1
VІІІАгроеколог, АгроекологияНИНРИЧЕ – Руски език1
ІХАгроеколог, АгроекологияНИНРИЧЕ – Руски език11
ІХМонтьор на ССТ, Механизация на ССНИНРИЧЕ – Руски език8

Подаване на документи за свободните места  до 08.02.2019г. 

КЛАСПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТЧУЖД ЕЗИКБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
ХИкономист, Земеделско стопанствоИнтензивно изучаван ІЧЕ – Английски език10
ХІИкономист, Земеделско стопанствоИнтензивно изучаван ІЧЕ – Английски език13

Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас

КЛАСПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТЧУЖД ЕЗИКБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
ХбАгроеколог, АгроекологияІ ЧЕ – Руски език5
ХІ бАгроеколог, АгроекологияІ ЧЕ – Руски език8
Х вТехник на ССТ, Механизация на ССІЧЕ – Руски език6
ХІвТехник на ССТ, Механизация на ССІЧЕ – Руски език12

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

9аСвободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Икономист, специалност Земеделско стопанство – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.125.10.2018г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8бСвободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.119.09.2018г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

8бСвободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.214.09.2018г.

Може да се запознаете със информация за свободните места в паралелките в училището: ТУК.ИНФОРМ