СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 01.08.2019г. за 2019-2020 учебна година с прием в VІІІ клас след завършено основно образование – VІІ клас са:

Клас

ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
VІІІ345120: Икономист , 3451203: Земеделско стопанство -АЕ8
VІІІ482040: Организатор интернет приложения, 4820401: Електронна търговия -АЕ8
VІІІ621140: Агроеколог, 6211401: Агроекология-РЕ6
VІІІ621070: Техник на ССТ, 6210701: Механизация на селското стопанство4
VІІІ542050: Оператор в производството на облекло / 5420501: Производство на облекло от текстил -дуална17

Документи за класиране се приемат в сградата на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай всеки работен ден от 8 до 15.30 часа.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободни места за ученици към 28.06.2019г. на 2018-2019 учебна година.

С прием след завършено основно образование – VІІ клас

КЛАСПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТЧУЖД ЕЗИКБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
VІІІ бАгроеколог, АгроекологияНИНРИЧЕ – Руски език2
VІІІ вМонтьор на ССТ, Механизация на ССНИНРИЧЕ – Руски език3
ІХ бАгроеколог, АгроекологияНИНРИЧЕ – Руски език11
ІХ вМонтьор на ССТ, Механизация на ССНИНРИЧЕ – Руски език7

Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас

КЛАСПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТЧУЖД ЕЗИКБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
Х аИкономист, Земеделско стопанствоИнтензивно изучаван ІЧЕ – Английски език10 
ХІ аИкономист, Земеделско стопанствоИнтензивно изучаван ІЧЕ – Английски език14
ХбАгроеколог, АгроекологияІ ЧЕ – Руски език6
ХІ бАгроеколог, АгроекологияІ ЧЕ – Руски език8
Х вТехник на ССТ, Механизация на ССІЧЕ – Руски език7
ХІвТехник на ССТ, Механизация на ССІЧЕ – Руски език15

Подаване на документи – на адреса на училището.