СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 14.02.2020 г. за 2019-2020 учебна година

КласПрофесия/специалностСвободни места/бр.
10аСвободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия 345120 Икономист, специалност 3451203 Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас1

Подаване на документи  и заявление по образец за  прием или преместване на ученик  на обявеното свободно място от желаещите се приемат в Администрацията на училището, на официалният адрес при техническия секретар ІІ етаж, Основен учебен корпус до 15.30 часа.

Публикувано: 14.02.2020 г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 05.02.2020 г. за 2019-2020 учебна година

КласПрофесия/специалностСвободни места/бр.
9аСвободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия 345120 Икономист, специалност 3451203 Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас1

Подаване на документи  и заявление по образец за  прием или преместване на ученик  на обявеното свободно място от желаещите се приемат в Администрацията на училището, на официалният адрес при техническия секретар ІІ етаж, Основен учебен корпус до 15.30 часа.

Краен срок за подаване на документите, съгласно  чл.65 от Правилника за дейността на училището.

Публикувано: 05.02.2020 г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 25.11.2019 г. за 2019-2020 учебна година

КласПрофесия/специалностСвободни места/бр.
8вПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година.  Професия 621140: Агроеколог, Специалност 6211401: Агроекология2

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 06.11.2019 г. за 2019-2020 учебна година

КласПрофесия/специалностСвободни места/бр.
8вПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 621140: Агроеколог, 6211401: Агроекология

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 29.10.2019 г. за 2019-2020 учебна година

КласПрофесия/специалностСвободни места/бр.
10аСвободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия 345120 Икономист, специалност 3451203 Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас1

Подаване на документи  и заявление по образец за  прием или преместване на ученик  на обявеното свободно място от желаещите се приемат в Администрацията на училището, на официалният адрес при техническия секретар ІІ етаж, Основен учебен корпус до 15.30 часа.

Краен срок за подаване на документите, съгласно  чл.65 от Правилника за дейността на училището – 05.11.2019г.

Публикувано:30.10.2019г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 22.10.2019 г. за 2019-2020 учебна година

КласПрофесия/специалностСвободни места/бр.
8аПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година.1
8бПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година.

 

48220101: Икономист -информатик,

482010: Икономическа информатика

1

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 16.10.2019 г. за 2019-2020 учебна година

КласПрофесия/специалностСвободни места/бр.
8бПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година.

 

482040: Организатор интернет приложения,

4820401: Електронна търговия -АЕ

1

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 11.10.2019 г. за 2019-2020 учебна година

КласПрофесия/специалностСвободни места/бр.
10аСвободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Икономист, специалност Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас1

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 30.09.2019г. за 2019-2020 учебна година

КласПрофесия/специалностСвободни места/бр.
8аПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година 345120: Икономист , 3451203: Земеделско стопанство -АЕ        8
8бПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 482040: Организатор интернет приложения, 4820401: Електронна търговия -АЕ        5
8вПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 621140: Агроеколог, 6211401: Агроекология       4
8гПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 621070: Техник на ССТ, 6210701: Механизация на селското стопанство      4
8дПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 542050: Оператор в производството на облекло / 5420501: Производство на облекло от текстил -дуална.     17
9бСвободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас      3
9вСвободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Монтьор на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.     5
10бСвободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас    11
10вСвободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Монтьор на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.     9
11аСвободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Икономист, специалност Земеделско стопанство с ИИЧЕ – Английски език прием след завършен VІІ клас.     9
11бСвободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, прием след завършено Основно образование след VІІІ клас.     7
11вСвободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Техник на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, прием след завършено Основно образование след VІІІ клас.     7