СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 15.09.2020 г. за 2020-2021 учебна година

класПаралелкаОписаниеБрой местаДата на публикуване:
9аСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия 345120 Икономист, специалност 3451203 Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас.415.09.2020г.
11аСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия 345120 Икономист, специалност 3451203 Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас.115.09.2020г.
12аСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия 345120 Икономист, специалност 3451203 Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас.1015.09.2020г.
9вСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас415.09.2020г.
8бСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас415.09.2020г.
10бСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас415.09.2020г.
11бСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас1515.09.2020г.
12бСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІI клас815.09.2020
8вСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия Монтьор на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.115.09.2020г.
10вСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия Монтьор на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.815.09.2020г.
11вСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия Монтьор на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.1015.09.2020г.
9дПрием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2020/2021 учебна година. 542050: Оператор в производството на облекло / 5420501: Производство на облекло от текстил -дуална. НИНРИЧЕ – Руски език.1502.07.2020г.
12вСвободни места за ученици през учебната 2020/2021 година. Професия Техник на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, прием след завършено Основно образование след VІІІ клас.1015.079.2020г.
9гСвободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Техник на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, прием след завършено Основно образование след VІІ клас.215.09.2020г.