СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 7.12.2022 г.

 

КласПаралелкаСпециалност / Професияброй свободни места
8аспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3 СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено завършено основно образование след VІІ клас.1
8бспециалност: 6211401 Агроекология – 3 СПК професия: 621140 Агроеколог; НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.2
8вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, , НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.0
8гспециалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2 СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло; -ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.13
9аспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3 СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено завършено основно образование след VІІ клас.5
9бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог; НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.5
9вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, , НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.7
9гспециалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло; -ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.17
10аспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.7
10бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог; НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.9
10вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.11
11аспециалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.8
11бспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.1
11вспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог; НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.13
11гспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.11
11дспециалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло; -ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.20
12аспециалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.3
12бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог; НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.9
12вспециалност: 6210801 Механизация на селското стопанство – 2 СПК, професия: 621080 Монтьор на селскостопанска техника;, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.13


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 КЪМ 3.08.2022 Г.

КласПаралелкаСпециалност / Професияброй свободни места
8аспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3 СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено завършено основно образование след VІІ клас.0
8бспециалност: 6211401 Агроекология – 3 СПК професия: 621140 Агроеколог; НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.4
8вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, , НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.5
8гспециалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2 СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло; -ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.16
9аспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3 СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено завършено основно образование след VІІ клас.5
9бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог; НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.5
9вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, , НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.2
9гспециалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло; -ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.18
10аспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.7
10бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог; НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.9
10вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.11
11аспециалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.8
11бспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.1
11вспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог; НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.11
11гспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.9
11дспециалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло; -ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.19
12аспециалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. РИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.2
12бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог; НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.9
12вспециалност: 6210801 Механизация на селското стопанство – 2 СПК, професия: 621080 Монтьор на селскостопанска техника;, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.11

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 23.08.2021 г. за 2021-2022 учебна година

класПрофесияброй свободни места
8 аспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. ИИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.1
8 бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.13
8 вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, , НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.11
8 гспециалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло;; -дуална. НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.22
9 аспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. ИИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.7
9 бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.7
9 вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.3
10 аспециалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.6
10 бспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. ИИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.1
10 вспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.9
10 гспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.6
10 дспециалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло;; -дуална. НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.17
11 аспециалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.0
11 бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.5
11 вспециалност: 6210801 Механизация на селското стопанство – 2 СПК, професия: 621080 Монтьор на селскостопанска техника;, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.7
12 аспециалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.1
12 бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.15
12 вспециалност: 6210801 Механизация на селското стопанство – 2 СПК, професия: 621080 Монтьор на селскостопанска техника;, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.13

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 04.08.2021 г. за 2021-2022 учебна година

класПрофесияброй свободни места
8 аспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. ИИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.0
8 бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.13
8 вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, , НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.11
8 гспециалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло;; -дуална. НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.22
9 аспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. ИИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.7
9 бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено основно образование след VІІ клас.7
9 вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.3
10 аспециалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.6
10 бспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. ИИЧЕ – Английски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.1
10 вспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.9
10 гспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.6
10 дспециалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло;; -дуална. НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.17
11 аспециалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.0
11 бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.5
11 вспециалност: 6210801 Механизация на селското стопанство – 2 СПК, професия: 621080 Монтьор на селскостопанска техника;, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.7
12 аспециалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.1
12 бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.15
12 вспециалност: 6210801 Механизация на селското стопанство – 2 СПК, професия: 621080 Монтьор на селскостопанска техника;, НИНРИЧЕ – Руски език. Прием след завършено основно образование, след VІІ клас.13