СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 14.02.2020 г. за 2019-2020 учебна година

Клас Професия/специалност Свободни места/бр.
10 а Свободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия 345120 Икономист, специалност 3451203 Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас 1

Подаване на документи  и заявление по образец за  прием или преместване на ученик  на обявеното свободно място от желаещите се приемат в Администрацията на училището, на официалният адрес при техническия секретар ІІ етаж, Основен учебен корпус до 15.30 часа.

 

Публикувано: 14.02.2020 г.

 

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 05.02.2020 г. за 2019-2020 учебна година

Клас Професия/специалност Свободни места/бр.
9 а Свободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия 345120 Икономист, специалност 3451203 Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас 1

Подаване на документи  и заявление по образец за  прием или преместване на ученик  на обявеното свободно място от желаещите се приемат в Администрацията на училището, на официалният адрес при техническия секретар ІІ етаж, Основен учебен корпус до 15.30 часа.

Краен срок за подаване на документите, съгласно  чл.65 от Правилника за дейността на училището.

Публикувано: 05.02.2020 г.

 

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 25.11.2019 г. за 2019-2020 учебна година

Клас Професия/специалност Свободни места/бр.
8 в Прием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година.  Професия 621140: Агроеколог, Специалност 6211401: Агроекология 2

 

 

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 06.11.2019 г. за 2019-2020 учебна година

Клас Професия/специалност Свободни места/бр.
8 в Прием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 621140: Агроеколог, 6211401: Агроекология

 

 

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 29.10.2019 г. за 2019-2020 учебна година

Клас Професия/специалност Свободни места/бр.
10 а Свободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия 345120 Икономист, специалност 3451203 Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас 1

Подаване на документи  и заявление по образец за  прием или преместване на ученик  на обявеното свободно място от желаещите се приемат в Администрацията на училището, на официалният адрес при техническия секретар ІІ етаж, Основен учебен корпус до 15.30 часа.

Краен срок за подаване на документите, съгласно  чл.65 от Правилника за дейността на училището – 05.11.2019г.

Публикувано:30.10.2019г.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 22.10.2019 г. за 2019-2020 учебна година

Клас Професия/специалност Свободни места/бр.
8 а Прием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 1
8 б Прием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година.

48220101: Икономист -информатик,

482010: Икономическа информатика

1

 

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 16.10.2019 г. за 2019-2020 учебна година

Клас Професия/специалност Свободни места/бр.
8 б Прием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година.

482040: Организатор интернет приложения,

4820401: Електронна търговия -АЕ

1

 

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 11.10.2019 г. за 2019-2020 учебна година

Клас Професия/специалност Свободни места/бр.
10 а Свободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Икономист, специалност Земеделско стопанство , прием след завършено Основно образование след VІІ клас 1

 

 

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 30.09.2019г. за 2019-2020 учебна година

Клас Професия/специалност Свободни места/бр.
8 а Прием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година 345120: Икономист , 3451203: Земеделско стопанство -АЕ         8
8 б Прием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 482040: Организатор интернет приложения, 4820401: Електронна търговия -АЕ         5
8 в Прием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 621140: Агроеколог, 6211401: Агроекология        4
8 г Прием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 621070: Техник на ССТ, 6210701: Механизация на селското стопанство       4
8 д Прием след завършено Основно образование след VІІ клас – 2019/2020 учебна година. 542050: Оператор в производството на облекло / 5420501: Производство на облекло от текстил -дуална.      17
9 б Свободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас       3
9 в Свободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Монтьор на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.      5
10 б Свободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас     11
10 в Свободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Монтьор на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас.      9
11 а Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Икономист, специалност Земеделско стопанство с ИИЧЕ – Английски език прием след завършен VІІ клас.      9
11 б Свободни места за ученици през учебната 2019/2020 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, прием след завършено Основно образование след VІІІ клас.      7
11 в Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Техник на селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство, прием след завършено Основно образование след VІІІ клас.      7