СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободни места за ученици към 28.06.2019г. на 2018-2019 учебна година.

С прием след завършено основно образование – VІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
VІІІ б Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 2
VІІІ в Монтьор на ССТ, Механизация на СС НИНРИЧЕ – Руски език 3
ІХ б Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 11
ІХ в Монтьор на ССТ, Механизация на СС НИНРИЧЕ – Руски език 7

Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
Х а Икономист, Земеделско стопанство Интензивно изучаван ІЧЕ – Английски език 10 
ХІ а Икономист, Земеделско стопанство Интензивно изучаван ІЧЕ – Английски език 14
Хб Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 6
ХІ б Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 8
Х в Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 7
ХІв Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 15

Подаване на документи – на адреса на училището.