СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободните места за ученици   към 01.08.2019г. за 2019-2020 учебна година с прием в VІІІ клас след завършено основно образование – VІІ клас са:

Клас

ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
VІІІ 345120: Икономист , 3451203: Земеделско стопанство -АЕ 8
VІІІ 482040: Организатор интернет приложения, 4820401: Електронна търговия -АЕ 8
VІІІ 621140: Агроеколог, 6211401: Агроекология-РЕ 6
VІІІ 621070: Техник на ССТ, 6210701: Механизация на селското стопанство 4
VІІІ 542050: Оператор в производството на облекло / 5420501: Производство на облекло от текстил -дуална 17

Документи за класиране се приемат в сградата на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай всеки работен ден от 8 до 15.30 часа.

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици,

Свободни места за ученици към 28.06.2019г. на 2018-2019 учебна година.

С прием след завършено основно образование – VІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
VІІІ б Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 2
VІІІ в Монтьор на ССТ, Механизация на СС НИНРИЧЕ – Руски език 3
ІХ б Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 11
ІХ в Монтьор на ССТ, Механизация на СС НИНРИЧЕ – Руски език 7

Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас

КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
Х а Икономист, Земеделско стопанство Интензивно изучаван ІЧЕ – Английски език 10 
ХІ а Икономист, Земеделско стопанство Интензивно изучаван ІЧЕ – Английски език 14
Хб Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 6
ХІ б Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 8
Х в Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 7
ХІв Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 15

Подаване на документи – на адреса на училището.