СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 КЪМ 27.07.2023 г.

класПрофесияБрой свободни места
9 а специалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. ИИЧЕ – Английски език. 1
9 б специалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език.3
9 в специалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език.2
9 г специалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло – дуална форма на обучение.. НИНРИЧЕ – Руски език. 15
10 а специалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. ИИЧЕ – Английски език. 4
10 б специалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език.5
10 в специалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. 10
10 г специалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло – дуална форма на обучение.. НИНРИЧЕ – Руски език. 18
11 а специалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. ИИЧЕ – Английски език. 7
11 бспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език. 12
11 вспециалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. 12
12 а специалност 3451203 Земеделско стопанство – 3СПК; професия 345120 Икономист. ИИЧЕ – Английски език.  8
12 бспециалност: 4820101 Икономическа информатика – 3СПК; професия: 482010 Икономист-информатик. ИИЧЕ – Английски език. 1
12 вспециалност: 6211401 Агроекология – 3СПК професия: 621140 Агроеколог;  НИНРИЧЕ – Руски език. 16
12 г специалност: 6210701 Механизация на селското стопанство – 3СПК; професия: 621070 Техник на селскостопанска техника, НИНРИЧЕ – Руски език. 16
12 д специалност: 5420501: Производство на облекло от текстил – 2СПК; професия: 542050: Оператор в производството на облекло – дуална форма на обучение.. НИНРИЧЕ – Руски език. 21