ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА – І КЛАСИРАНЕ

Учениците приети на първо класиране след завършен VІІ клас, се записват в училището, като подават следните документи, съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005г.:

1. Заявление до директора(по образец от училището).

2. Оригинал на Удостоверение за завършен VІІ клас.

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика.

4. Удостоверение за преместване, издадено от директора на изпращащото училище.

5. Характеристика за развитието на ученика.

Документите  се подават при комисията за прием на документите след завършен VІІ клас в сградата на училището ІІ-ри етаж, крило Администрация.

Работно време: от 7.30ч. до 15.30 часа.