ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ОДОБРЯВАНЕТО НА НОВ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С СЛЕДНИТЕ  ДОКУМЕНТИ:

БРОШУРА ДУАЛНО

БРОШУРА ПРИЕМ

1.Заповед за прием след VІІ-ми клас за 2018/2019 учебна година и График на дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища.