ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

ГРАФИК

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА ОТ 08.11.2021 Г. ДО 19.11.2021 Г.

 

 

 

 

Начин на обучение

Период

от 08.11 – 12.11.2021 г.

Период

от 15.11 – 19.11.2021 г.

Обучение в ОРЕСІХ а, ІХ б, ІХ в,

ХІ а, ХІ б, ХІ в,

ХІІ а, ХІІ б, ХІІ в

VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, VІІІ г,

Х а, Х б, Х в, Х г, Х д

Присъствено обучениеVІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, VІІІ г,

Х а, Х б, Х в, Х г, Х д

ІХ а, ІХ б, ІХ в,

ХІ а, ХІ б, ХІ в,

ХІІ а, ХІІ б, ХІІ в