УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Празник на училището 5 май 2021 г.

Поздравителен адрес от кмета на община Първомай

Поздрав от Таня Петрова - родител и представител на Обществения съвет

[catlist name="Празник на училището" thumbnail=yes force_thumbnail=yes]