УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Покана до желаещите да присъстват при провеждането на ДЗИ

Уважаеми родители,

 

Желаещите да присъстват, до трима представители, при организиране и провеждане на Държавните зрелостни изпити трябва да заявят желанието си, чрез подаване на заявление, което да е регистрирано във входящата поща на училището. Същите, съгласно нормативните изисквания е необходимо собственоръчно да попълнят декларация по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката.

 

Срок 24,04,2021 г.