От 6.12.2021 г. присъствено обучение за всички ученици

СЪОБЩЕНИЕ

В община Първомай 14-дневната заболеваемост е под 250 на 100 000 население.

От 6.12.2021 г. /понеделник/ се възстановява присъствения образователен процес за всички, без да има необходимост от тестване на учениците.