от Директор за Еразъм + 2022

Заповед комисии първи етап – виж.

Заповед комисии втори етап – виж.

ПРОМЯНА НА ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ НОМЕР 2021-1-BG01-KA122-VET-000020737 – виж