Свободни работни места

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,община Първомай

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

1.УЧИТЕЛ-ЛЕКТОР ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 108 ЧАСА

2.УЧИТЕЛ-ЛЕКТОР ПО МУЗИКА -108 ЧАСА

РАБОТНИТЕ МЕСТА СА СВОБОДНИ СЧИТАНО ОТ 14.09.2018Г.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА НА РУО -ПЛОВДИВ ИЛИ НА  ТЕЛ.033662912 И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА pgss_parvomai@abv.bg

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 02.08.2018Г. ДО 24.08.2018Г. В ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ – ІІ ЕТАЖ, УЧЕБНА СГРАДА В КАБИНЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК В РАБОТНО ВРЕМЕ 8.30-15.30 ЧАСА.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБЕСЕДВАНЕ.

 

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

РАБОТНИТЕ МЕСТА СА СВОБОДНИ СЧИТАНО ОТ 04.09.2017Г.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА НА РУО -ПЛОВДИВ ИЛИ НА  ТЕЛ.033662912 И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА pgss_parvomai@abv.bg

1.УЧИТЕЛ-ЛЕКТОР ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО -54 ЧАСА

2.УЧИТЕЛ-ЛЕКТОР ПО МУЗИКА-54 ЧАСА

3.УЧИТЕЛ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УП – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

4.УЧИТЕЛ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УП- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

5.УЧИТЕЛ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УП-БИОЛОГИЯ И ЗО И ХИМИЯ И ООС

6. УЧИТЕЛ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА – ИКОНОМИСТ,СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ

7. УЧИТЕЛ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УП- МАТЕМАТИКА, ИТ И ИНФОРМАТИКА

8. УЧИТЕЛ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УП- ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА И ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 20.07.2017Г. ДО 31.07.2017Г. В ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ – ІІ ЕТАЖ, УЧЕБНА СГРАДА В КАБИНЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК В РАБОТНО ВРЕМЕ 8.30-15.30 ЧАСА.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБЕСЕДВАНЕ.


1.УЧИТЕЛ ПО ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 31.07.2017Г. ДО 01.08.2017Г. В ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ – ІІ ЕТАЖ, УЧЕБНА СГРАДА В КАБИНЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК В РАБОТНО ВРЕМЕ 8.30-15.30 ЧАСА.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБЕСЕДВАНЕ.


ОБЯВЯВА  СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО:

ЗА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Мястото е свободно, считано от 06.02.2017г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ- НАТИСНИ ТУК.

ОБЯВЯВА  СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО:

ЗА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Мястото е свободно, считано от 20.03.2017г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ- НАТИСНИ ТУК.