Свободни работни места

Срокът за подаване на документи е изтекъл.

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,община Първомай

 РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

Свободно работно място от 1.10.2019г.:

Социален работник в училище по проект „Подкрепа за успех“ – 4 часа:

Длъжностна характеристика на социален работник в училище – Тук.

Подборът  се извършва, съгласно чл. 70 от Указанията по проект “ Подкрепа за успех“.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – НА САЙТ НА РУО -ПЛОВДИВ – ТУК.

НА  ТЕЛ.033662912 ,033662913  ЕЛЕКТРОННА ПОЩА pgss_parvomai@abv.bg

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ , СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИТЕ СРОКОВЕ НА САЙТА НА РУО, В  СГРАДАТА НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ – ІІ ЕТАЖ, УЧЕБНА СГРАДА, В КАБИНЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК В РАБОТНО ВРЕМЕ 8.30-15.30 ЧАСА.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНТЕРВЮ.

 РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

1.УЧИТЕЛ-ЛЕКТОР ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 198 ЧАСА 

2.УЧИТЕЛ-ЛЕКТОР ПО МУЗИКА -198 ЧАСА 

3. УЧИТЕЛ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

4.УЧИТЕЛ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ – ЛЕКТОР ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ -0.5

5.ИНЖЕНЕР В МОДНАТА ИНДУСТРИЯ- УЧИТЕЛ – ЛЕКТОР – 403 ЧАСА. 

6. УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

7.УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА – БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

8.УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА – РУСКИ ЕЗИК

9.УЧИТЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА – ИКОНОМИСТ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – НА САЙТ НА РУО -ПЛОВДИВ – ТУК.

НА  ТЕЛ.033662912 ,033662913  ЕЛЕКТРОННА ПОЩА pgss_parvomai@abv.bg

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ , СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИТЕ СРОКОВЕ В ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ – ІІ ЕТАЖ, УЧЕБНА СГРАДА В КАБИНЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК В РАБОТНО ВРЕМЕ 8.30-15.30 ЧАСА.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНТЕРВЮ.

Последна промяна :28.08.2019г.

Публикувана на 02.08.2019г.