Свободни работни места

Срокът за подаване на документи е изтекъл.

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,община Първомай

 РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

Свободно работно място от 05.11.2019г.:

Учител по общообразователен учебен предмет – Руски език – 1 място.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – НА САЙТ НА РУО -ПЛОВДИВ – ТУК.

НА  ТЕЛ.033662912 ,033662913  ЕЛЕКТРОННА ПОЩА pgss_parvomai@abv.bg

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ , СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИТЕ СРОКОВЕ НА САЙТА НА РУО, В  СГРАДАТА НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ – ІІ ЕТАЖ, УЧЕБНА СГРАДА, В КАБИНЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК В РАБОТНО ВРЕМЕ 8.30-15.30 ЧАСА.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНТЕРВЮ.