Свободни работни места

Срокът за подаване на документи е изтекъл.

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,община Първомай

 РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

Свободно работно място от 09.12.2019г.:

Технически секретар

Основни отговорности: Работа с документация, обслужване и комуникация с ученици, родители, учители.

Пълно работно време – 8 ч.

 

 НА  ТЕЛ.033662912 ,033662913  ЕЛЕКТРОННА ПОЩА pgss_parvomai@abv.bg

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В  СГРАДАТА НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ – ІІ ЕТАЖ, УЧЕБНА СГРАДА, В КАБИНЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК В РАБОТНО ВРЕМЕ 8.30-15.30 ЧАСА.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНТЕРВЮ.