Свободни работни места

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, община Първомай
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ДЛЪЖНОСТ:

Учител общообразователен УП в гимназиален етап – Биология и здравно образование
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2020-02-06
МЯСТО НА РАБОТА: ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, община Първомай
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Учител по Биология и здравно образование
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 2020-01-14 ДО: 2020-01-24
В СГРАДА НА: ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, ет. 2 , в кабинета на Технически секретар. В делнични дни  от 8:30 – 15:30 ч.
Адрес: гр. Първомай, ул.Братя Миладинови – север,53а
Телефон: 033662913 email: pgss_parvomai.escom.bg

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНТЕРВЮ.

дата: 2020-01-13