Свободни работни места

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр. Първомай, ул. ”Братя Миладинови” – север № 53А,  тел./факс: 0336 62912-директор, e-mail: info-1602315@edu.mon.bg

 

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ДЛЪЖНОСТ: Учител български език и литература в гимназиален етап
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 08.11.2023 г.
МЯСТО НА РАБОТА: ПГСС  „Васил Левски“ – гр. Първомай
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър; висше – магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Учител български език и литература в гимназиален етап

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ: Свободно да работа с MSWord, Excel, PowerPoint
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: няма
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: по чл. 68, ал. 1, т. 3 /до завръщане на титуляра/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление за заемане на длъжността
  • -Професионална автобиография
  • -Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
  • -Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

 

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ОТ: 02.11.2023 ДО: 06.11.2023

в сградата на: ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,  ул. Братя Миладинови-север 53 а ;ет. 2, всеки работен ден от 8:30 до 15:30 часа

или на електронната поща на училището: info-1602315@edu.mon.bg

Забележка!

Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.

дата на подаване: 02.11.2023