УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Свободни работни места

ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, община Първомай
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ДЛЪЖНОСТ: Учител по професионална подготовка – икономически дисциплини
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2021-09-13
МЯСТО НА РАБОТА: ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Всички от професионално направление „Стопански науки“
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не
ДРУГИ:
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 2021-09-01
ДО: 2021-09-07
В СГРАДА НА: ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, община Първомай
Адрес: ул. Братя Миладинови – север № 53а
Телефон: 033662912
Забележка!
Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и
Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от
3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.
дата на подаване: 2021-08-31


ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2021-09-13
МЯСТО НА РАБОТА: ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Английска филология
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: да

РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от
3 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
-Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 2021-08-25
ДО: 2021-08-31
В СГРАДА НА: ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, община Първомай
Адрес: ул. Братя Миладинови – север № 53а
Телефон: 033662912
Забележка!
Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и
Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност.