Свободни работни места

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, община Първомай

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ДЛЪЖНОСТ: Учител по Руски език – гимназиален етап
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2020-09-15
МЯСТО НА РАБОТА: ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Руска филология
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не
ДРУГИ: няма
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време

 

ДЛЪЖНОСТ: Учител по Български език и литература – гимназиален етап
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2020-09-15
МЯСТО НА РАБОТА: ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Българска филология
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не
ДРУГИ: няма
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
-Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ

ОТ: 2020-08-03 ДО: 2020-08-10

В СГРАДА НА: ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, община Първомай
Адрес: ул. „Братя Миладинови – север“ № 53 А
Телефон: 0336 6 29 12

Забележка!
Свидетелство за съдимост (ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение) /копие/ се изискват  от  кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

дата на подаване: 2020-07-31