Свободни работни места

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,община Първомай

 РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

Свободно работно място от 1.10.2019г.:

Социален работник в училище по проект „Подкрепа за успех“ – 4 часа:

Информация на сайта на РУО- Тук.

Длъжностна характеристика на социален работник в училище – Тук.

Подборът  се извършва, съгласно чл. 70 от Указанията по проект “ Подкрепа за успех“.