УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Свободни работни места

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр. Първомай, ул. ”Братя Миладинови” – север № 53А,  тел./факс: 0336 62912-директор, e-mail: pgss_parvomai@abv.bg

 

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ДЛЪЖНОСТ: Учител по професионална подготовка теория/практика – за специалност „Икономист-информатик“
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2022-10-17
МЯСТО НА РАБОТА: ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Икономист и ИКТ ,

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление за заемане на длъжността
  • -Професионална автобиография
  • -Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
  • -Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

 

Документи за кандидатстване ще се приемат от: 19-09-2022 до: 126-06-2022 в сградата на: ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,  ул. Братя Миладинови-север 53 а ;ет. 2, всеки работен ден от 8:30 до 15:30 часа или на електронната поща на училището: pgss_parvomai@abv.bg

Телефон за връзка: 033662912

Забележка! Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.

19.09.2022


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

гр. Първомай, ул. ”Братя Миладинови” – север № 53А,  тел./факс: 0336 62912-директор, e-mail: pgss_parvomai@abv.bg

 

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 

ДЛЪЖНОСТ: Учител по професионална подготовка

Мястото е свободно, считано от: 2022-09-07

Изисквания за образование: бакалавър, професионален бакалавър, магистър

Специалности и квалификация от професионално направление: “Производство на облекло от текстил”,

Не се изискван трудов стаж.

Работно време: пълно, 8 часа

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление за заемане на длъжността
  • -Професионална автобиография
  • -Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
  • -Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/

ВИД НА ТРУДОВ ДОГОВОР: за неопределено време, чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал.1 със срок на изпитване в полза на работодателя

Документи за кандидатстване ще се приемат от: 28-07-2022 до: 18-08-2022 в сградата на: ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,  ул. Братя Миладинови-север 53 а ;ет. 2, всеки работен ден от 8:30 до 15:30 часа или на електронната поща на училището: pgss_parvomai@abv.bg

Телефон за връзка: 033662912

Забележка! Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.

 

2022-07-27


ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, община Първомай
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ДЛЪЖНОСТ: Учител по професионална подготовка – икономически дисциплини
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2021-09-13
МЯСТО НА РАБОТА: ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Всички от професионално направление „Стопански науки“
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не
ДРУГИ:
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 2021-09-01
ДО: 2021-09-07
В СГРАДА НА: ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, община Първомай
Адрес: ул. Братя Миладинови – север № 53а
Телефон: 033662912
Забележка!
Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и
Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от
3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.
дата на подаване: 2021-08-31


ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2021-09-13
МЯСТО НА РАБОТА: ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай
ОБРАЗОВАНИЕ: висше – бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Английска филология
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: да

РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от
3 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
-Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 2021-08-25
ДО: 2021-08-31
В СГРАДА НА: ПГСС „Васил Левски“, град Първомай, община Първомай
Адрес: ул. Братя Миладинови – север № 53а
Телефон: 033662912
Забележка!
Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и
Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност.