Публична покана № 9047186

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА-2015

Публична покана № 9047186 – “Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на №299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет”

ДОГОВОР

Дата на публикуване:20.11.2015г.


Публична покана № 9047186 – “Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на №299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет” може да се запознаете:

Обявление

Решение № 259 и Решение № 257

Протокол от решение на комисията

 Публикувано на 12.11.2015г. в 15.59 часа.


Публична покана № 9047186 – “Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с Решение на №299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет”.

ДОКУМЕНТИ:

1.Изх.№  от 30.10.2015г.-връзка към АОП.

2.ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ

3.РЕШЕНИЕ №170 /29.10.2015Г.

4.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

5.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

6.ОФЕРТА

Дата на публикуване:30.10.2015г.