Поръчка с ИН в АОП 20191015-03092-0017

Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр. Първомай за учебната 2019/2020 г.

Дата на създаване на страницата(преписката) : 22.10.2019г.

ДокументДата на публикуване на документа
Решение за откриване на процедура22.10.2019 г.
Обявление за поръчка22.10.2019 г.
Документация: 

I –1.Заглавна и съдаржание

2.Технически спецификации;

 II – Образци на документи;

 IIIУказания за подготовка на образците на документи;

 IV – Проект на договор;

 V – Указания, необходими за подготовка на офертите;

22.10.2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ27.11.2019 г.
ПРОТОКОЛ27.11.2019 г. 
 ПРОТОКОЛ №202.12.2019 г.
Доклад06.12.2019 г.
Решение06.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка

 

ДОГОВОР и приложения ФС-1078-27.12.19

27.12.2019 г.