ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА -2019

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА -2018

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗОП-2016

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – 2017

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА-2016

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – 2015

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА – 2014


Контакти

Адрес: ПГСС“Васил Левски“ гр.Първомай област Пловдив, община Първомай, град Първомай ул. Братя Миладинови-север,№ 53А Администрация: тел. 0336/6 29 12 – счетоводство тел. 0336/62913 – директор e-mail: pgss_parvomai@abv.bg или на страницата ни във фейсбук тук