Обяви

ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай

ул.”Братя Миладинови-север”№53а

обявява на 08.09.2015г. търг с тайно наддаване

за отдаване под наем

на обект”ПАВИЛИОН ЗА ЗАКУСКИ”

находящ се в сградата на училището.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НАТИСНИ ТУК

 

На вниманието на кандидатите за заемане на обявените работни места за Учител по Английски език и Педагогически съветник.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че във връзка със заемане на обявенити работни мяста за учител по Английски език и Педагогически съветник  в ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай на 28.07.2015г.(вторник) ще се проведе интервю с кандидатите подали документи за подбор за съответното работно място .

Графикът за явяване на кандидатите ще бъде публикуван на 24.07.2015г.(петък) на сайта на училището.

 

 ТЪРГОВЕ

ПГСС“Васил Левски“ град Първомай открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Обект „Павилион за закуски“ с площ 16.5 кв.м. и прилежаща площ от фоайето с площ 8 кв.м. Повече информация ТУК.