ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ:

17.10.2019г.


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 02.09.2019г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Запознаване с УУП за 2019/2020 учебна година на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и съгласуване.
 2. Други.

Всеки от членовете на Обществения съвет ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

21.08.2019г.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 20.03.2019г. от 14.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай, Конферентна зала, Етаж ІІІ, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Запознаване със Заповеди на кмета на общината и директора за промени в състава на Обществения съвет.
 2. Избор на Председател.
 3. Обсъждане на отчет на Бюджет 2018г. на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и даване на становище.
 4. Запознаване с разпределението на Бюджет 2019 и даване на становище за:
  • Разпределение на средствата;
  • Капиталови разходи;
  • Преходен остатък и съгласуване на разпределението му.

            5.Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

22.02.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 03.09.2018г. от 13.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1. Запознаване с Училищните учебни планове за 2018/2019 година на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай.

2.Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

13.08.2018г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 30.07.2018г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Представяне на отчет на бюджет за второ тримесечие на 2018г. на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и даване на становище.

2.Представяне на отчет на бюджет за шестмесечието на 2018г. на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и даване на становище.

3.Представяне на отчет за изпълнение на стратегията на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай през учебната 2017/2018г.

4.Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

13.07.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 30.04.2018г. от 16.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Представяне на бюджет 2018 г. за първо тримесечие на годината.

2. Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

12.04.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 30.07.2018г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Обсъждане на отчет за бюджет 2017г. и даване на становище.

2. Запознаване с разпределението на бюджет 2018.

3. Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен при наложила се промяна на часа на заседанието.

07.03.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 07.09.2017г. от 16.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Запознаване с УУП(училищни учебни планове) за 2017/2018 учебна година на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и съгласуването им.

2. Определяне на представител на родителите в съвета по проект  „Твоят час“ за учебната2017/2018г.

3. Други.