ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 04.09.2020 г. от 11:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при спазване на всички противоепидемични мерки и при следния дневен ред:

1.Запознаване с училищните учебни планове за 2020/2021 учебна година на ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай.

2.На основание чл.16, ал.1, т.6 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата съгласуване на УУП на ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай за учебната 2020/2021 година.

3.Обсъждане на училищни насоки за работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.

4.Други.

24.08.2020 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 31.07.2020 г. от 09:30 часа, Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Разглеждане на отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2019 г.и даване на становище.

2.Разглеждане на отчет на бюджет за второ тримесечие на 2020 г и даване на становище.

3.Други.

22.07.2020 г.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 10.03.2020 г. от 14:30 часа Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Разглеждане на отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за 2019 г. и даване на становище.
 2. Разглеждане на проекто-бюджет за 2020 г. и даване на становище.
 3. Разглеждане и съгласуване на компенсирани промени в бюджета за 2020 г.
 4. Обсъждане на правилника за дейността на Обществения съвет и актуализирането му.
 5. Други. 

25.02.2020 г.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 24.02.2020 г. от 14:30 часа Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Избор на председател на Обществен съвет при ПГСС “ Васил Левски“ – гр. Първомай
 2. Други.

07.02.2020 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 04.11.2019г. от 15.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Представяне на отчет на дейността на Обществения съвет  през 2019 г. 
 2. Други

Всеки от членовете на Обществения съвет ще бъде уведомен лично при наложила се промяна в датата и часа на заседанието.

21.10.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПГСС “Васил Левски“ гр. Първомай,Ви кани на събрание на родителите за излъчване на нови представители в обществения съвет към училището, съгласно чл. 14  ал. 4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детски градини и училища

Събранието ще се проведе на 4.11.2019 г. от 17.30 часа. в Актова зала – III етаж на ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следния дневен ред:

1.      Избор на З (трима) представители на родителите за членове на обществения съвет към ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай.

2.      Избор на 2(двама) резервни членове на обществения съвет към ПГСС “Васил Левски“ гр. Първомай.


17.10.2019 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 09.10.2019г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Представяне на отчет на бюджет за тримесечието  и даване на становище.
 2.  Приемане на отчет за изпълнение на стратегията на ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай за  2018/2019г. учебна година
 3.  Други.

Всеки от членовете на Обществения съвет ще бъде уведомен лично при наложила се промяна в датата и  часа на заседанието.

24.09.2019


 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 02.09.2019г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Запознаване с УУП за 2019/2020 учебна година на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и съгласуване.
 2. Други.

Всеки от членовете на Обществения съвет ще бъде уведомен лично при наложила се промяна в датата и  часа на заседанието.

21.08.2019г.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 20.03.2019г. от 14.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай, Конферентна зала, Етаж ІІІ, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

 1. Запознаване със Заповеди на кмета на общината и директора за промени в състава на Обществения съвет.
 2. Избор на Председател.
 3. Обсъждане на отчет на Бюджет 2018г. на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и даване на становище.
 4. Запознаване с разпределението на Бюджет 2019 и даване на становище за:
  • Разпределение на средствата;
  • Капиталови разходи;
  • Преходен остатък и съгласуване на разпределението му.

            5.Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

22.02.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 03.09.2018г. от 13.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1. Запознаване с Училищните учебни планове за 2018/2019 година на ПГСС“В. Левски“ гр. Първомай.

2.Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

13.08.2018г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 30.07.2018г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Представяне на отчет на бюджет за второ тримесечие на 2018г. на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и даване на становище.

2.Представяне на отчет на бюджет за шестмесечието на 2018г. на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и даване на становище.

3.Представяне на отчет за изпълнение на стратегията на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай през учебната 2017/2018г.

4.Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

13.07.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 30.04.2018г. от 16.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай, където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Представяне на бюджет 2018 г. за първо тримесечие на годината.

2. Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен лично при наложила се промяна на часа на заседанието.

12.04.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 30.07.2018г. от 10.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Обсъждане на отчет за бюджет 2017г. и даване на становище.

2. Запознаване с разпределението на бюджет 2018.

3. Други.

Всеки от Вас ще бъде уведомен при наложила се промяна на часа на заседанието.

07.03.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 07.09.2017г. от 16.30 часа Ви каним в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай,където ще се проведе заседание на обществения съвет при ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай, при следният дневен ред:

1.Запознаване с УУП(училищни учебни планове) за 2017/2018 учебна година на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай и съгласуването им.

2. Определяне на представител на родителите в съвета по проект  „Твоят час“ за учебната2017/2018г.

3. Други.