Обучение от разстояние

Тук ще намерите инструкции за работа с платформата за обучение от разстояние

на ПГСС „Васил Левски“

адрес на платформата: https://parvomai.pgss-vlevski.com/dir 

Седмична учебна програма  /кликнете, за да я отворите/

Начални инструкции за работа с платформата Moodle / кликнете, за да отворите /

 

ВИДЕО:
Видео за мобилни приложения:

 

 Начално видео
 <Предаване на задание>

 

Видео за мобилни приложения:

 <Начално видео> <Проверка на урок> <Връщане на задание>