НОВИНИ

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА АСЯ ИЛИЕВА -САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІХ,Х,ХІ И ХІІ КЛАС ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2016Г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2014/ 2015 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  № РД-09-1360 ОТ 29.08.2014г.НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИЯ МАЙ 2015 ГОДИНА Е ОТ 09.03.2015Г. ДО 20.03.2015Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОЛУЧАВАТ,ПРИЕМАТ И ПОПЪЛВАТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ.СЪЩИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ.

ГРАФИК УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

<iframe src=’https://onedrive.live.com/embed?cid=29C3C8CD82BD7024&resid=29C3C8CD82BD7024%21179&authkey=AAHqv6dABoZOkBA&em=2′ width=’600px’ height=’340px’ frameborder=’0′>Това е вграден файл тип „документ“ на <a target=’_blank’ href=’http://office.com’>Microsoft Office</a>, поддържан от <a target=’_blank’ href=’http://office.com/webapps’>Office Online</a>.</iframe>


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА 


ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  ЮНИ 2013


Покана до родителите

СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,           Информираме Ви, че на основание чл.257 ал.1, т.1, чл.258, ал.1, т.1 и чл.259 ал.1, т.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 …
/

Обява за публичен търг

ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок …
/

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ФЕВРУАРИ – МАРТ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ФЕВРУАРИ – МАРТ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА  …
/