НОВИНИ

Извънредна седмична програма за 1 юни и 3 юни 2020 г. за дните на ДЗИ 


Заповед на Директора на ПГСС „Васил Левски“

Обявявам

25 май 2020 г. /понеделник/ за неучебен ден за учениците и неприсъствен за персонала на ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай.  тук


Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката № 9105-175/20.05.2020 г., 

дните за провеждане на държавните зрелостни изпити 1- 5 юни 2020 г. са учебни за учениците, които не следва да полагат изпитите и за които вторият учебен срок към съответната дата не е приключил.

За тази цел ще бъде създадена организация за работа в електронната среда за обучение Moodle с временно дневно разписание по паралелки с включване на учебни предмети, по които учителите не са квестори на съответния изпит или не са ангажирани с организирането и провеждането му.


Заповед за изменение график на учебното време за учениците от XII кл. СФО и ЗФО

изпитни сесии : от 4 до 12 май 2020 г.

График на учебното време на учениците от СФО  -май 2020 г. за XII кл. 

График на поправителните сесии за учениците от ЗФО – май 2020 г. за XII кл.

График на изпитите на учениците от СФО – май 2020 за XII клас. 

График на изпитите на учениците от ЗФО – май 2020 за XII  клас. 


Уважаеми ученици, учебният Ви ден е с начало 9:00 часа. Започваме от 16 март 2020 г. Учебните ни часове ще продължат от дистанция. За тази цел ПГСС „Васил Левски“ ще използва средата за електронно обучение – Moodle.

На следния линк: https://parvomai.pgss-vlevski.com/dir/
ще намирате образователните си ресурси и задачи по учебното разписание.
При въпроси за обратна връзка Вашите учители са на разположение.


Препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република
България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план.

писмото може да изтеглите тук .

Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република
България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме
към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически
специалисти:
1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите
максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре
е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа
близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно
средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се
мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след
използване на тоалетна.
Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на
вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на
преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което
Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна
платформа, имейл, групи в социални мрежи и др.
2. Уважаеми родители, вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да
подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че
като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и
при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната
медицинска помощ.Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата
да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от
учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни
занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и
възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати.
3. Уважаеми директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в
образователните институции информираме Ви, че са осигурени условия за
дезинфекция на всички повърхности, като за целта се предприемат действията по
дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали.
Като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта
към децата и отговорността Ви към бъдещето на нацията, ще Ви стимулира да
направите възможното, за да:
– стигне до всеки Ваш ученик необходимото учебно съдържание;
– да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни информации,
тестове, работни листове и други материали.
– да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които
затрудняват децата.
Информираме ви, че от понеделник, 16.03.2020 г., до второ нареждане учебните
занятия във всички училища на територията на област Пловдив ще бъдат прекратени
РУО – Пловдив


Уважаеми ученици, дами и господа,

Относно: Изтичащия срок за подаване на заявления за явяване на държавни зрелостни изпити,

ПГСС Васил Левски ви уведомява, че имате възможност да изтеглите заявление тук, което може да попълните и сканирано да изпратите на пощата на училището: pgss_parvomai@abv.bg. Ние ще върнем на Вашия емейл потвърждение за прието заявление, което ще се счита за подаден документ.

12.03.2020


Уважаеми родителите и ученици,

Съгласно заповед на кмета на община Първомай и писмо на РЗИ – гр. Пловдив, дните 12.03.2020г. и 13.03.2020г. са обявени за неучебни за всички училище в община Първомай.