ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

НОВИНИ

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА АСЯ ИЛИЕВА -САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ІХ,Х,ХІ И ХІІ КЛАС ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2016Г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2014/ 2015 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  № РД-09-1360 ОТ 29.08.2014г.НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИЯ МАЙ 2015 ГОДИНА Е ОТ 09.03.2015Г. ДО 20.03.2015Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОЛУЧАВАТ,ПРИЕМАТ И ПОПЪЛВАТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ.СЪЩИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ.

 

ГРАФИК УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

<iframe src=’https://onedrive.live.com/embed?cid=29C3C8CD82BD7024&resid=29C3C8CD82BD7024%21179&authkey=AAHqv6dABoZOkBA&em=2′ width=’600px’ height=’340px’ frameborder=’0′>Това е вграден файл тип „документ“ на <a target=’_blank’ href=’http://office.com’>Microsoft Office</a>, поддържан от <a target=’_blank’ href=’http://office.com/webapps’>Office Online</a>.</iframe>


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА 


ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  ЮНИ 2013