НОВИНИ

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

         Във връзка с провеждане на Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по изучаваната професия/специалност за завършващите обучението си ученици на 4.06.2021г.(ПЕТЪК), дневният режим на ПГСС ”Васил Левски” гр. Първомай ще е съгласно следния график на провеждане на часовете.:

1.Теория и учебна и лабораторна практика

Учебни часовеМеждучасия
 началоКрайначалоКрай
1.13.3013.5513.5514.00
2.  14.0014.2514.2514.30
3.14.3014.5514.5515.00
4.15.0015.2515.2515.30
5.15.3015.5515.5516.00
6.16.0016.25  
7.    

Уважаеми ученици и родители,

 Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

считано от 31.05.2021 г.  е присъствено за учениците от VІІІ до ХІ клас вкл.

Уважаеми ученици и родители,

 Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

считано от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.   

се организира при спазване на следния график:

1.Присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Х а, Х б и Х в класове.

                   *РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ 12.04.2021 г – 23.04.2021 г. тук

2.Образователният процес за учениците от ІХа, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІ а, ХІ б, ХІ в, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове, се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

 Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай

считано от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. 

се организира при спазване на следния график:

1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове.

2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в, ХІ а, ХІ б и ХІ в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.

При присъствено обучение продължителността на учебния час е 45 минути.

При обучение от разстояние в електронна среда организацията на учебното време е:

Учебни часовеМеждучасия
 началокрайначалокрай
1.08.0008.3508.3508.55
2.08.559.309.3009.55
3.09.5510.3010.3010.55
4.10.5511.3011.3011.55
5.11.5512.3012.3012.50
6.12.5013.2513.2513.45
7.13.4514.20  

Уважаеми ученици и родители,

В съответствие с решение на Областния кризисен щаб, Ви информирам, че от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, учебният процес ще бъде организиран от разстояние в електронна среда чрез MOODLE за всички паралелки по утвърденото седмично разписание за ІІ-ри учебен срок със следния дневен режим:

Учебни часовеМеждучасия
началокрайначалокрай
108:3009:0509:0509:15
209:1509:5009:5010:00
310:0010:3510:3510:50
410:5011:2511:2511:35
511:3512:1012:1012:20
512:2012:5512:5513:05
513:0513:40  

С пожелание за здраве и търпение!

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай


Уважаеми ученици и родители,

В съответствие с решение на Областния кризисен щаб, Ви информирам, че от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г. включително, учебният процес ще бъде организиран от разстояние в електронна среда чрез Moodle на следния линк: https://vl.pgss.xyz/  за всички паралелки по утвърденото седмично разписание със следния дневен режим!

Учебни часовеМеждучасия
 началокрайначалокрай
1.8.3009.059.059.15
2.9.159.509.5010.00
3.10.0010.3510.3510.50
4.10.5011.2511.2511.35
5.11.3512.1012.1012.20
6.12.2012.5512.5513.05
7.13.0513.40  

С пожелание за здраве и търпение!

Росица Генова

Директор на ПГСС „Васил Левски”

гр. Първомай


https://pgss-vlevski.com/new/bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-15-%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bf%d1%82%d0%b5%d0%bc/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/