ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ГРАФИК ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЕСИЯ ЮЛИ 2018

ГРАФИК ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЕСИЯ ЮЛИ 2018

ГРАФИК ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СЕСИЯ ЮЛИ 2018


ИЗПИТНИ СЕСИИ УЧЕНИЦИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2017-2018 УЧ.ГОД.

ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ МАРТ-АПРИЛ 2018 ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ЗФО

ОЧНИ ЗАНЯТИЯ СЕСИЯ МАРТ-АПРИЛ 2018 ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ МАРТ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


ГРАФИК ИЗПИТИ ЗФО-ІІ-ІІІ.2018Г.

ГРАФИК ИЗПИТИ ХІ-ХІІ 2017

ИЗПИТНА СЕСИЯ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ -ГРАФИК самостоятелна ноември 2017

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗФО –график изпитиЗФО -Х-ХІ 2017

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

СЕСИЯ ФЕВРУАРИ-МАРТ 2018

СЕСИЯ НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2017

СЕСИЯ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2017

ИЗПИТНА СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ГРАФИК ИЗПИТИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧИНИЦИТЕ ОТ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-СЕПТЕМВРИ 2016Г.

[embeddoc url=“http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/09/ІХ.2016-ГРАФИК-ИЗПИТИ-СЕПТЕМВРИ-ДНЕВНА-ФОРМА.pdf“ download=“all“ text=“Download“]

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧИНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-СЕПТЕМВРИ 2016Г.

[embeddoc url=“http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/09/ІХ.2016-ГРАФИК-ИЗПИТИ-ЗАДОЧНА-ФОРМА.pdf“ download=“all“ text=“Download“]

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧИНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-СЕПТЕМВРИ 2016Г.

[embeddoc url=“http://www.daskalo.com/pgssparvomay/files/2014/09/ІХ.2016-ГРАФИК-изпити-самостоятелна-форма.pdf“ download=“all“ text=“Download“]

 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми зрелостници,

На интернет адрес  http://rsvu.mon.bg/rsvu3/?locale=bg може да се запознаете с висшите учебни заведения и  техният рейтинг.

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ГРАФИК ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2014 – ІХ КЛАСХ КЛАС

ХІ КЛАС ХІІ КЛАС .

 

  УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА В 9,10,11 И 12 КЛАС, ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОТ 07.10.2014Г.(ВТОРНИК).РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО ПРЕДМЕТИ, ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО ДОПЪЛНИТЕЛНО.  


ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ПГСС „В.ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ