Задочна форма на обучение

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА СЕСИЯ НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2015Г.

УЧЕБНА 2015-2016 ГОДИНА

 

УЧЕБНА 2014-2015 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА  СЕСИЯ НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2014Г.

ІХ КЛАС,Х КЛАС,ХІ КЛАС,ХІІ КЛАС

ИЗПИТНА СЕСИЯ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2014Г.:

ІХ КЛАС – ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

Х КЛАС – ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

ХІ КЛАС – ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

ХІІ КЛАС – ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ГРАФИК ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2014 – ІХ КЛАСХ КЛАС

ХІ КЛАС ХІІ КЛАС .

 

  УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА В 9,10,11 И 12 КЛАС, ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОТ 07.10.2014Г.(ВТОРНИК).РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО ПРЕДМЕТИ, ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО ДОПЪЛНИТЕЛНО.