Задочна форма на обучение

 

2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАПОВЕД ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗФО

2.  ОБЗОР НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО УЧЕБЕН ПЛАН – СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИТЕ ГРАФИЦИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТАБЛА В УЧИЛИЩЕТО И  ИНФОРМИРАНЕ ЗА НАЧАЛО НА ЗАНЯТИЯТА,СЪГЛАСНО ЗАПОВЕДТА ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

3. ЗАПОВЕДИ И ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ :

СЕСИЯ  ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ  2018Г.

СЕСИЯ ЯНУАРИ 2019 Г.

СЕСИЯ АПРИЛ 2019Г.

ВАЖНО!!!

Информация за резултатите от изпитните сесии се получава  лично от класният ръководител и/или на таблото до два работни дни след провеждане на съответният изпит.