Задочна форма на обучение

2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАПОВЕД ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗФО

2.  ОБЗОР НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО УЧЕБЕН ПЛАН – СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИТЕ ГРАФИЦИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТАБЛА В УЧИЛИЩЕТО И  ИНФОРМИРАНЕ ЗА НАЧАЛО НА ЗАНЯТИЯТА,СЪГЛАСНО ЗАПОВЕДТА ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

3. ЗАПОВЕДИ И ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ :

СЕСИЯ  ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ  2019 г.

СЕСИЯ ДЕКЕМВРИ 2019 – ЯНУАРИ 2020 Г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – ОПРЕДЕЛЯ СЕ СЛЕД СМЯНА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА.

График на поправителните сесии за учениците от ЗФО – май 2020 г. за XII кл.

График на изпитите на учениците от ЗФО – май 2020 за XII  клас. 

График на поправителна сесия за учениците от задочна форма на обучение –  Май 2020

График на изпитите на учениците от ЗФО – май 2020 

График на втора поправителна сесия за учениците от задочна форма на обучение –  Юли 2020

ГРАФИК НА  ИЗПИТИТЕ  ЗА  ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИЯ „ФЕРМЕР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ ”  – ЮЛИ 2020

ВАЖНО!!!

Информация за резултатите от изпитните сесии се получава  лично от класният ръководител и/или на таблото до два работни дни след провеждане на съответният изпит.