Задочна форма на обучение

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАПОВЕД ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗФО

2.  ОБЗОР НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО УЧЕБЕН ПЛАН – СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИТЕ ГРАФИЦИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТАБЛА В УЧИЛИЩЕТО И  ИНФОРМИРАНЕ ЗА НАЧАЛО НА ЗАНЯТИЯТА,СЪГЛАСНО ЗАПОВЕДТА ЗА ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

3. ЗАПОВЕДИ И ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ :

  • График на учебните занятия, сесия септември-октомври. – тук