Задочна форма на обучение

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

График на учебното време за XII клас, специалност „Фермер“ – задочна форма на обучение