Самостоятелна форма на обучение

2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАПОВЕД ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СФО

2 ЗАПОВЕДИ И ГРАФИЦИ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ :

НОЕМВРИ 2018Г.

ЯНУАРИ 2019Г.

МАРТ 2019Г.

 

ВАЖНО!!!

Информация за резултатите от изпитните сесии се получава  лично от класният ръководител и/или на таблото до два работни дни след провеждане на съответният изпит.