Самостоятелна форма на обучение

 

Самостоятелна форма на обучение

2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАПОВЕД ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПИТИТЕ 

2 ГРАФИЦИ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ  НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 Г.:

3. ГРАФИЦИ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ ФЕВРУАРИ 2020 Г.     – ИЗМЕНЕН

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРИРАНИЯ ЕПИТИМИЧЕН ПОДЕМ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ГРИП И ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДИМИЧНО РАЗВИТИЕ НА COVID-19 В СВЕТОВЕН МАЩАБ И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ ГОРНАТА ЗАПОВЕД СЕ ИЗМЕНЯ!   

На следния линк може  да намерите изменения график . 

Изменя се заповед №РД-06-901/11.03.2020 – Изпитни дати ще бъдат определени след отмяна на извънредното положение в страната.  Линк към заповед тук.

График на учебното време на учениците от СФО  -май 2020 г. за XII кл. 

График на изпитите на учениците от СФО – май 2020 за XII клас. 

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ЮЛИ 2020

 

ВАЖНО!!!

Информация за резултатите от изпитните сесии се получава  лично от класният ръководител и/или на таблото до два работни дни след провеждане на съответният изпит.