УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

  1. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.36, АЛ.11 И АЛ.12 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР.ПЪРВОМАЙ И ЗАПОВЕД № РД-06-58 ОТ 30.09.2021 г. НА ДИРЕКТОРА – тук
  2. <?php echo do_shortcode(„
    „); ?>

Самостоятелна форма на обучение

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА