Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАПОВЕД ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПИТИТЕ 

2 ГРАФИЦИ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ  НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 Г.:

 

 

ВАЖНО!!!

Информация за резултатите от изпитните сесии се получава  лично от класният ръководител и/или на таблото до два работни дни след провеждане на съответният изпит.