Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

 

 

 

 

2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  1. График на учебното време на учениците от самостоятелна форма на обучение през 2023/2024 учебна година
  2. Изменение на графика.
  3. <?php echo do_shortcode(„
    „); ?>

2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

 

<?php echo do_shortcode(„

„); ?>


Самостоятелна форма на обучение

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА