ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Инструктаж за осигуряване на сигурна и безопасна среда на учениците по време на лятната ваканция


Мерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата във връзка с 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, е подготвила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя

поставяне на обезопасителни колани,

безопасно придвижване на пешеходци,

недопускане на разсейване от мобилни телефони 

спазване на допустимата скорост на движение.